Wróć do pozostałych postów

Odszkodowanie za skutki uboczne po szczepieniu na COVID-19.

Podczas pandemii koronawirusa podano na całym świecie ponad 13 miliardów dawek szczepionek [1]. Niestety u niektórych osób wystąpiły tzw. niepożądane odczyny poszczepienne, nazywane w skrócie NOP. Jeżeli z powodu NOP trafiłeś/aś do szpitala, możesz ubiegać się o świadczenia kompensacyjne (odszkodowanie) z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych [2].

Fundusz Kompensacyjny obejmuje wszystkie wykonane dotąd szczepienia przeciwko COVID-19, realizowane od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku.

Kto może się ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie może zostać przyznane, gdy po podaniu szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, tj:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) u osób od 12 lat / dzieci w wieku 5 do 11 lat,
  • Janssen (Johnson & Johnson),
  • Spikevax (Moderna),
  • Vaxzevria (Astra Zeneca),

wystąpiło jedno z działań niepożądanych, które zostało wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego danego preparatu. Jest to podstawowy warunek uzyskania świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje w przypadku, gdy:

  • wystąpienie skutku ubocznego szczepienia spowodowało konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub
  • wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji (o dowolnej długości).

Jak złożyć wniosek? W jakim terminie?

Wniosek o świadczenie kompensacyjne należy złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta nie później niż po upływie 5 lat od dania przyjęcia szczepionki. Rzecznik ma 2 miesiące na podjęcie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania. W postępowaniu o przyznanie świadczenia kompensacyjnego powoływany jest zespół ekspertów, składający się z doświadczonych lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych - to tzw. Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 zł i można złożyć w formie papierowej, przez platformę ePUAP lub wysłać pocztą elektroniczną. W przypadku pozytywnego rozpoznania i przyznania odszkodowania opłata zostanie zwrócona w całości.

Co ważne, lista działań niepożądanych ujętych w Charakterystyce Produktu Leczniczego jest ciągle aktualizowana, dlatego warto trzymać rękę na pulsie. W przypadku, gdy dana niepożądana reakcja zostanie dodana do Charakterystyki Produktu Leczniczego, Rzecznik z urzędu wznawia sprawy, w których wcześniej zmuszony był odmówić wypłaty i wydaje decyzję o przyznaniu odszkodowania. W takiej sytuacji wiosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od aktualizacji Charakterystyki Produktu Leczniczego, ale nie później niż po upływie 5 lat od przyjęcia szczepionki.

W jakiej wysokości można uzyskać odszkodowanie?

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, sięgającej maksymalnie 100.000 zł , a jego wysokość zależy od czasu hospitalizacji oraz od stopnia nasilenia objawów poszczepiennych.

W niektórych przypadkach świadczenie kompensacyjne może zostać dodatkowo podwyższone, np. w przypadku hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji czy też hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł [3].

Masz pytania?

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz ubiegać się o uzyskanie odszkodowania z powodu wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych po szczepieniu na Covid-19, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Zespołem!

__________

[1] https://www.dw.com/pl/covid-co-wiemy-o-komplikacjach-po-szczepieniu/a-65912947

[2] Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych jest państwowym funduszem celowym utworzonym w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych, na podstawie  Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U.2023.0.1284).

[3] Dz.U.2023.0.1284 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

No items found.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomośćWarte przeczytania: