Zespół

Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz & Papierska
Wspólnik

Adw. Justyna Papierska-Mazurek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie reklamy oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek z powodzeniem uczestniczyła w wielu procesach sądowych, w tym związanych z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek wielokrotnie brała również udział w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rejestracji znaków towarowych, w związku z czym posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu podań o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe, sporządzaniu umów zbywania tych praw oraz sporządzaniu umów licencyjnych, a także świadczeniu pomocy prawnej w związku z komercyjnym wykorzystywaniem znaków towarowych mediów społecznościowych.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek posługuje się biegle językiem angielskim.

Dowiedz się więcej
Wspólnik

Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach adwokackich w Poznaniu.

Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółdzielczym, prawie pracy, prawie konkurencji, prawie prasowym.

Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym m.in. w prowadzeniu procesów gospodarczych. Wielokrotnie reprezentowała przedsiębiorców w procesach o czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności o odszkodowanie za pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. „opłaty półkowe”). Nadto, reprezentowała pracowników i pracodawców przed sądami pracy oraz prowadziła procesy o naruszenie praw własności intelektualnej i dóbr osobistych.

Posługujesię biegle językiem włoskim, angielskim oraz niemieckim.

Dowiedz się więcej
Wspólnik

Adw. Justyna Papierska-Mazurek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie reklamy oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek z powodzeniem uczestniczyła w wielu procesach sądowych, w tym związanych z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek wielokrotnie brała również udział w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rejestracji znaków towarowych, w związku z czym posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu podań o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe, sporządzaniu umów zbywania tych praw oraz sporządzaniu umów licencyjnych, a także świadczeniu pomocy prawnej w związku z komercyjnym wykorzystywaniem znaków towarowych mediów społecznościowych.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek posługuje się biegle językiem angielskim.

Dowiedz się więcej
Wspólnik

Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach adwokackich w Poznaniu.

Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółdzielczym, prawie pracy, prawie konkurencji, prawie prasowym.

Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym m.in. w prowadzeniu procesów gospodarczych. Wielokrotnie reprezentowała przedsiębiorców w procesach o czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności o odszkodowanie za pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży(tzw. „opłaty półkowe”). Nadto, reprezentowała pracowników i pracodawców przed sądami pracy oraz prowadziła procesy o naruszenie praw własności intelektualnej i dóbr osobistych.

Posługujesię biegle językiem włoskim, angielskim oraz niemieckim.

Dowiedz się więcej
Adwokat

Grzegorz Kałużny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu, jak również w zespole procesowym jednego z największych polskich banków. Jest współautorem komentarza do ustawy o sporcie.

Adwokat Grzegorz Kałużny ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, specjalizuje się w procesach z instytucjami finansowymi, w tym z bankami w zakresie kredytów frankowych. W swojej praktyce zawodowej zajmował się również obsługą prawną polskich związków sportowych, spółek zarządzających rozgrywkami ligi zawodowej, klubów sportów, a także indywidualnych zawodników. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sportowymi sądami polubownymi, w tym w szczególności Piłkarskim Sądem Polubownym.

Posługuje się językiem angielskim.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Monika Zygmunt-Jakuć

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Podyplomowych Studiów wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Inspektor Ochrony Danych w wielu jednostkach zarówno sektora prywatnego jak i publicznego.  Audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

Ekspert w zakresie prawa  ochrony danych osobowych  Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i zagranicznym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych oraz Dyrektor Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jak i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą, sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne szczególnie z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm i zaangażowanie w szkolenia i wykłady potwierdzone zostały licznymi referencjami od klientów, a umiejętność przekazywania wiedzy udowodniona wysoką zdawalnością egzaminów przez uczniów i studentów. Laureatka plebiscytu „Kobiety Przedsiębiorczej” Poznania oraz Wielkopolski roku 2015. Zwyciężczyni konkursu Polish Businesswoman Awords 2017 w kategorii „Lider coachów dla kobiet biznesu”. Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych "SABI" z siedzibą w Warszawie.

Aplikant adwokacki

Kinga Pawełczak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, łącząc tematykę wolności twórczości artystycznej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, wokół których skupiają się jej zainteresowania.

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spadkowego. Biegle włada językiem angielskim.Prywatnie miłośniczka muzyki, pianistka i pisarka.

Asystent prawny

Małgorzata Czubernat

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych mediów oraz studentka prawa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wielokrotna beneficjentka stypendium rektora dla najlepszych studentów. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej i prawie konkurencji.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz & Papierska

Potrzebujesz porady od doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59