Sprawy międzynarodowe

Obsługa spraw międzynarodowych


Nasza Kancelaria świadczy usługi na rzecz obywateli polskich przebywających za granicą, obywateli/przedsiębiorców zagranicznych mających do załatwienia sprawę na terenie Polski oraz na rzecz obywateli polskich i polskich przedsiębiorców mających siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce, którzy prowadzą interesy za granicą.

Znajomość wielu języków oraz współpraca z kancelariami adwokackimi z różnych krajów Europy, w tym m.in. w Niemczech pozwala na sprawne doradztwo i koordynowanie spraw toczących się za granicą. Profesjonalne doradztwo naszych adwokatów w sprawach transgranicznych, zwłaszcza na ich początkowym etapie pozwala na uniknięcie sporów w przyszłości i zabezpieczenie interesów klientów.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Nasi adwokaci:

  • pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych krajów Europy

  • doradzają przy zawieraniu umów gospodarczych w języku angielskim, niemieckim i włoskim

  • uczestniczą w rozwiązywaniu sporów transgranicznych na etapie pozasądowym i wspierają adwokatów zagranicznych w prowadzonych przez nich postępowaniach sądowych na rzecz polskich obywateli/ przedsiębiorców

  • prowadzą windykację roszczeń od dłużników zagranicznych, w tym poprzez wezwanie ich do zapłaty

  • dochodzą odszkodowań od zagranicznych ubezpieczycieli związanych z wypadkiem komunikacyjnym, w tym na rzecz firm transportowych

  • reprezentują polskich obywateli przebywających za granicą i obywateli/przedsiębiorców zagranicznych przed polskimi sądami, organami i instytucjami

  • doradzają polskim obywatelom przebywającym za granicą i obywatelom/przedsiębiorcom zagranicznym w zakresie dotyczącym prawa polskiego, prawa międzynarodowego lub prawa wspólnotowego

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i podjęcia współpracy.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość