Prawo karne adwokat Poznań

Kontakt

60-749 Poznań
ul. Wyspiańskiego 11/3
+48 61 221 63 59
biuro@jp-adwokaci.pl

Obsługa spraw karnych Adwokat Poznań


Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu zapewnia pomoc w dziedzinach prawo karne i karno-skarbowe. Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych w toku postępowań karnych od początku ich wszczęcia do prawomocnego zakończenia, a także przed Sądem Najwyższym w związku z wniesieniem kasacji.

Wszystkie nasze działania obejmujące sprawy karne rozpoczynają się jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego, w którego toku reprezentujemy Klientów przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą, lub innymi właściwymi organami.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Obsługujemy sprawy karne w zakresie:

  • reprezentacja podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, jak i obrona oskarżonych w postępowaniu sądowo – karnym oraz karno-skarbowym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o przestępstwa firmanctwa,

  • obrona obwinionych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,

  • sporządzanie pism procesowych oraz prywatnych aktów oskarżenia,

  • składanie wniosków dowodowych w sprawach karnych,

  • doradztwo z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz prawa karnego wykonawczego,

  • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Każdy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jeśli szukają Państwo w Poznaniu adwokata – karnisty dla którego prawo karne nie ma tajemnic, zapraszamy do naszej Kancelarii na spotkanie. Nasi adwokaci zapewniają usługi na każdym etapie postępowania karnego tj. od postępowania przygotowawczego, poprzez proces sądowy po postępowanie wykonawcze.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość