Prawo konkurencji

Pomoc prawna związana z prawem konkurencji


Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy doradztwo i kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z prawem konkurencji. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie, które gwarantuje profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Ilość przeprowadzonych spraw i występowanie w różnych rolach procesowych (powód, pozwany) w prowadzonych postępowaniach sądowych zapewnia obiektywizm i wszechstronną analizę każdego zagadnienia oraz dostarczenie optymalnego z punktu widzenia  Klienta rozwiązania.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Nasi adwokaci zajmują się:

  • prowadzeniem sporów pomiędzy przedsiębiorcami, w tym sporów sądowych i reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym m.in. w sprawach o odszkodowanie z tytułu utrudniania dostępu do rynku, w szczególności pobierania innej niż marża opłaty za dopuszczenie towaru do sprzedaży (tzw. „opłaty półkowe”), posługiwania się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa lub towarów i usług, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez partnerów gospodarczych lub pracowników, utrudniania dostępu do rynku, rozpowszechniania nieuczciwej lub zakazanej reklamy, naruszenia renomy (tzw. „pasożytnictwo”),

  • przeprowadzaniem audytów prawnych działalności przedsiębiorcy, w tym w szczególności działalności reklamowej pod kątem dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji,

  • doradztwem oraz sporządzaniem opinii i informacji prawnych,

  • prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji.


Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość