Prawo pracy

Pomoc prawna w prawie pracy


Nasza Kancelaria Adwokacka doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, reprezentując ich w ewentualnych sporach sądowych. Postępowania sądowe dotyczą najczęściej odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, wypadku przy pracy, ustalenia stosunku pracy.

Dodatkowo kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom przy tworzeniu polityki zakładów pracy, przygotowujemy niezbędne dokumenty takie jak regulaminy zakładu pracy, regulaminy wynagradzania. Sporządzamy niezbędne opinie i ekspertyzy, dokonujemy audytu polityki pracowniczej zakładów pracy/pracodawców.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Zakres oferowanych przez naszą Kancelarię usług obejmuje m.in.:

  • prowadzenie sporów sądowych oraz postępowań mediacyjnych pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, w tym m.in. związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę (ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę zawieranych z pracownikami uczelni wyższych), ustaleniem istnienia stosunku pracy, mobbing’iem, wypadkiem przy pracy,

  • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikację projektów umów, w tym m.in. umów o pracę, o powierzeniu mienia, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu,

  • doradztwo w zakresie istnienia podstaw wypowiedzenia umów o pracę oraz przygotowywanie stosownych dokumentów,

  • przygotowywanie, weryfikację dokumentów z dziedziny zbiorowego prawa pracy, w tym m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zwolnień grupowych oraz układów zbiorowych pracy,

  • przygotowywanie oraz weryfikację dokumentów związanych z prowadzeniem zwolnień grupowych,

  • reprezentację w stosunkach ze związkami zawodowymi, w tym prowadzenie negocjacji,

  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,

  • planowanie, doradztwo oraz przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę,

  • sporządzanie opinii i informacji prawnych,

  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i podjęcia współpracy.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość