Nieruchomości i prawo administacyjne

Nieruchomości i prawo administracyjne


Wieloletnia obsługa podmiotów gospodarczych sektora nieruchomości, mieszkaniowego, budownictwa oraz podmiotów publicznych powoduje, że nasi Adwokaci posiadają bezcenne doświadczenie w tych dziedzinach, umożliwiające skuteczne doradztwo zarówno podmiotom gospodarczym, jaki i Klientom indywidualnym.

Nasi adwokaci specjalizują się w prawie administracyjnym – doradzają/obsługują zarówno Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, prowadzą postępowania przed  organami administracyjnymi.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Kompleksowe doradztwo naszej Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie postępowań sądowych, związanych z własnością, posiadaniem, obrotem nieruchomościami, w tym postępowań o zasiedzenie nieruchomości oraz innych praw rzeczowych na nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, eksmisyjnych, o odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,

 • prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi związanych z gospodarką nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną danych osobowych, prawem budowlanym, w tym związanych z uzyskaniem decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu,

 • prowadzenie postępowań o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji oraz zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej,

 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, w tym m.in. postępowań o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości,

 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikacja umów, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnych wzorców umów najmu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz umów o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną,

 • przygotowywanie środków zaskarżenia na decyzje organów administracyjnych,

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego i obrotu nieruchomościami,

 • prowadzenie bieżącej obsługi spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in. prowadzenie postępowań sądowych oraz przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej dla organów tych podmiotów, w szczególności uchwał, zarządzeń, regulaminów,

 • sporządzanie opinii i informacji prawnych,

 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa administracyjnego.

Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią w Poznaniu zarówno przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe jak i osoby fizyczne.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość