Prawo własności intelektualnej

Pomoc w ochronie własności intelektualnej


Nasza Kancelaria Adwokacka oferuję profesjonalne doradztwo i pomoc prawną z zakresu ochrony własności intelektualnej – praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej pozwala na niezbędną ochronę dóbr niematerialnych przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione, dzięki czemu niejednokrotnie udaje się uniknąć procesu sądowego.

Nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm z branży reklamowej, wydawniczej, internetowej, które pozwala na szybką identyfikację problemów i skuteczne im zapobieganie lub ich rozwiązywanie.

Nasza Kancelaria współpracuje również z rzecznikami patentowymi.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania


Zakres oferowanych usług obejmuje:

  • prowadzenie postępowań sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe)

  • prowadzenie postępowań zabezpieczających roszczenia z zakresu praw własności intelektualnej

  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych

  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w przedmiocie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (CTM – Community Trade Marks) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych

  • reprezentacja w postępowaniach przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w przedmiocie  międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych

  • przygotowywanie i weryfikacja umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, a także umów licencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie usług reklamowych i marketingowych

  • pośrednictwo w zawieraniu umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi (np. ZAIKS, STOART, SAWP), w szczególności pomoc przy rejestracji twórców w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi

  • doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych

  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej

Jeśli Państwa prawa autorskie majątkowe lub osobiste albo prawa własności przemysłowej zostały naruszone, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość