RODO

Pomoc prawna w ochronie danych osobowych


W zakresie ochrony danychosobowych nasza Kancelaria oferuje świadczenie następujących usług:

 1. wdrożenie procesu ochrony danych osobowych polegające na dokonaniu następujących czynności:

  1. analizy aktualnego poziomu funkcjonowaniaochrony danych osobowych w Państwa firmie czy instytucji,

  2. przygotowania dla Państwa unikalnejdokumentacji, uwzględniającej Państwa strukturę organizacyjną oraz spełniającąszczegółowe wymagania Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych (RODO).

 2. przeglądsystemów ochrony danych osobowych, którego celem jest zbadanie zgodnościdziałania Państwa firmy lub instytucji z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych (RODO) – usługa obejmuje dokonanie audytu orazsporządzenie raportu, którego wnioski pozwolą na zidentyfikowanie ewentualnychuchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych orazsformułowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań mających zapewnićbezpieczeństwo przetwarzanych przez Państwa danych. 

 3. outsourcing funkcji Inspektora OchronyDanych Osobowych polegający nakompleksowym wsparciu doświadczonych ekspertów w stałym i skutecznym nadzorzeprocesów przetwarzania danych osobowych w organizacji. Usługa zewnętrznegoinspektora ochrony danych to skuteczne narzędzie wsparcia specjalistów wutrzymaniu procesów związanych z ochroną danych osobowych. W ramach współpracywydelegowany inspektor ochrony danych osobowych realizuje następujące czynności:

  1. informujeo bieżących obowiązkach spoczywających na Administratorze danych osobowych/Podmiocieprzetwarzającym i Pracownikach w związku z przepisami o ochronie danychosobowych,

  2. monitorujeprzestrzeganie zapisów RODO, innych przepisów unijnych lub państw członkowskicho ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego wdziedzinie ochrony danych osobowych,

  3. udziela konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych,

  4. przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych celem podniesienia ich świadomości w dziedzinie ochrony danych osobowych,

  5. kontaktuje się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności redaguje odpowiedzi na skargi i wnioski osób, których dane dotyczą oraz w stosownych przypadkach prowadzi konsultacje w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,

  6. udzielana żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitoruje wykonanie zgodnie z art. 35 RODO.

  7. współpracuje z Administratorem Systemu Informatycznego (Informatykiem) w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,

  8. doradza w zakresie wprowadzania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych,

  9. opracowuje lub opiniuje umowy, klauzule, instrukcje, regulaminy lub inne dokumenty w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Każdorazowo szczegółowy zakres ww. czynności jest indywidualnie ustalany według potrzeb Klienta.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość