Prawo konsumenckie

Doradztwo w prawie konsumenckim


Rozwój techniki, sprzedaży internetowej, jak i usług świadczonych na odległość zwiększa ryzyko powstania niezadowolenia w związku z zawarciem umowy. Antidotum na te sytuacje stanowią przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Z drugiej jednak strony ochrona zapewniona konsumentom może stanowić ryzyko dla przedsiębiorców, którzy nie są świadomi obowiązków nałożonych na nich przez przepisy prawa.

Z tego względu doradztwo adwokata jest niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria dysponuje odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, które zapewniają zabezpieczenie interesów podmiotów gospodarczych oraz pomoc konsumentom (osobom fizycznym)  w  dochodzeniu ich roszczeń.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania


Nasza Kancelaria w szczególności zajmuje się:

  • prowadzeniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, w tym sporów sądowych i reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • doradztwem w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów z konsumentami oraz umów zawieranych na odległość,

  • doradztwem w zakresie postępowań reklamacyjnych w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową,

  • przygotowywaniem wzorców umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,

  • audytami prawnymi działalności reklamowej oraz dokumentacji przedsiębiorcy pod kątem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd,

  • doradztwem oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych,

  • prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego.

Wszystkich, którzy potrzebują pomocy prawnej i doradztwa z zakresu prawa konsumenckiego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Poznaniu.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość