Cennik naszej Kancelarii


Adwokat Poznań cennik - tak często Klient naszej Kancelarii weryfikuje jakiego wynagrodzenia może oczekiwać prawnik z tytułu świadczenia pomocy prawnej, czy też udzielenia porady prawnej. Niestety żadna kancelaria adwokacka nie umieszcza takich informacji na stronie internetowej.

Dlaczego? Kancelaria prawna może bowiem wyłącznie na życzenie Klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnych Klientów wskazać, jakie jest wynagrodzenie za oczekiwaną pomoc.


Wypełnij formularz, aby otrzymać wycenę, albo skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem

Numer telefonu: +48 61 221 63 59
Email: biuro@jp-adwokaci.pl


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.


Cennik i standardy pracy


Cennik usług prawnych kancelarii zamieszczony na jej stronie internetowej, z którym każdy z Państwa może się zapoznać, może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi, stanowi to bowiem naruszenie przez adwokata Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Jak zatem dowiedzieć się, jaka jest cena za udzielane porady prawne, ile kosztuje obsługa prawna firm, prowadzenie spraw w sądzie (np. rozwód, alimenty)? Najdokładniejszej informacji na temat opłat związanych z udzieleniem porady prawnej oraz tym, ile trzeba zapłacić za obsługę prawną, sporządzenie umowy, pisma procesowego, dochodzenie odszkodowania, prowadzenie postępowań przed sądem itp. udzieli nam sam adwokat.

Ile kosztuje adwokat w Poznaniu? Ceny za udzielenie pomocy prawnej są zawsze indywidualnie ustalane przy uwzględnieniu potrzeb klientów. Różnią się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, jej stanu, przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy prawników, osobistej sytuacji Klienta. Niekiedy na wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną ma również wpływ miejsce świadczenia usług. Obserwuje się bowiem, że ceny w większych miastach, np. Poznań, Kalisz, Warszawa, Wrocław, Szczecin są wyższe niż w miastach mniejszych, np. Śrem, Środa Wlkp., Szamotuły, Gniezno.

Zgodnie ze standardami pracy naszej kancelarii, przed przystąpieniem do sprawy dokonywana jest szczegółowa analiza okoliczności faktycznych konkretnego przypadku oraz przepisów prawa i na jej podstawie udzielana jest Klientowi rekomendacja, co do możliwości prawnego działania. Ostatecznie cena za pracę adwokatów uzgadniana jest zawsze z Klientem przed przystąpieniem do sprawy, tak aby, np. potrzeba uiszczenia dodatkowych kosztów „nie zaskoczyły” go na późniejszym etapie prowadzenia jego sprawy. Umowa naszej Kancelarii z Klientem — zgodnie z zasadami transparentności — jednoznacznie wskazuje, jakie są koszty wynagrodzenia Kancelarii i przesądza o zakresie zaangażowania adwokata.

W zależności od sprawy, niekiedy klient dodatkowo ponosi opłaty i koszty sądowe. m. Jeżeli strona nie jest w stanie ponieść kosztów współpracy z prawnikiem bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu.

Jakie formy rozliczenia oferuje nasz kancelaria adwokacka? Nasz adwokat oferuje różne możliwości ukształtowania wynagrodzenia w zależności od potrzeb konkretnego Klienta, do którego należy wybór jednego z niżej wskazanych sposobów rozliczenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe za pomoc prawną w konkretnym postępowaniu sądowym

W  ramach wynagrodzenia Kancelaria Adwokacka proponuje prowadzenie sprawy za określoną z góry kwotę, która zasadniczo nie powinna ulec podwyższeniu. W postępowaniu sądowym może dojść do wielu nieprzewidywalnych „wydarzeń”, które mogą wpłynąć na długość sprawy i zwiększyć nakład pracy adwokata. Wynagrodzenie ustalone wg tych zasad zabezpiecza Klienta (strony postępowania sądowego), który z góry wie, ile będzie musiał zapłacić za usługi prawne adwokata.

Wynagrodzenie ryczałtowe (obsługa prawna firm)

W ramach wynagrodzenia Kancelaria proponuje świadczenie usług określonych w umowie, w zamian za określone z góry miesięczne wynagrodzenie, na którego wielkość nie będzie miał wpływu rozmiar i rodzaj zleconych prac.

Stawka godzinowa

W ramach wynagrodzenia godzinowego prawnik proponuje świadczenie usług będących przedmiotem umowy, w zamian za wynagrodzenie za każdą godzinę pracy prawnika, której wysokość jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od kilku czynników, w tym przede wszystkim od specyfiki prowadzonej działalności/rodzaju sprawy. Wykaz godzin wraz z podaniem przedmiotu zlecenia oraz czasu poświęconego na jego realizację stanowi załącznik do każdej faktury VAT.

Wynagrodzenie za dokonanie konkretnej czynności

W przypadku systemu wynagradzania za konkretne zlecenie, Kancelaria dokonuje indywidualnej wyceny sprawy, za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pism procesowych (pozew, wniosek, apelacja, zażalenie), umów, reprezentację podczas rozprawy sądowej, analizę dokumentów zgromadzonych w postępowaniu procesowym,

Wynagrodzenie mieszane

W każdej sprawie możliwe jest indywidualne ustalenie zasad wynagradzania adwokata, o ile nie sprzeciwia się temu prawo, o czym mowa poniżej.


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Regulacją prawną, która winna być przestrzegana przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata są przepisy określające stawki minimalne adwokatów oraz radców prawnych, które są uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych). Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie jest jednak przez powyższe przepisy uregulowane w sposób definitywny. Określa ono wyłącznie stawki minimalne za prowadzenie określonego rodzaju sprawy, świadczenie określonej usługi. Adwokat po zapoznaniu się ze sprawą określa cennik.

Jeśli masz pytanie, ile kosztuje porada prawna, zadzwoń każdego dnia w godzinach pracy naszej Kancelarii w Poznaniu, tj. 9.00-17.00.