Rejestracja spółek online

POMOC W ZAKŁADANIU SPÓŁEK ONLINE

Oferujemy Państwu doradztwo i pomoc prawnąw rejestracji spółek prawa handlowego przez internet.

Standardowo założenie spółki prawa handlowego wymaga zrealizowania szeregu niezbędnych, często skomplikowanych czynności, po podjęciu których możliwa jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy pamiętać, że działalność gospodarcza może być prowadzona przez spółkę dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wyjątek stanowi spółka kapitałowa w organizacji, która może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do tego rejestru. Należy również mieć na uwadze, że na spółce ciąży obowiązek rejestracji spółki jako podatnika podatku VAT.  

Rejestracja spółki online

W celu pominięcia prowadzenia czasochłonnej i często wymagającej procedury rejestracji spółki w formie tradycyjnej możliwa jest rejestracja spółki on-line. W tym miejscu należy wskazać jednak, że nie każdą spółkę prawa handlowego można założyć online. W formie elektronicznej możliwe jest bowiem zakładanie i rejestracja kilku spółek, tj. spółek osobowych (spółki jawnej i spółki komandytowej) oraz spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowy spółek są zawierane przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (tzw. zaawansowanym podpisem elektronicznym).

Co istotne, do zawarcia umowy spółki nie jest wymagana obecność notariusza celem sporządzenia aktu notarialnego. Wszelkie potrzebne dokumenty sporządzane są w formie elektronicznej, co stanowi niewątpliwe udogodnienie dla przedsiębiorców w zakładaniu działalności gospodarczej. Ponadto, zakładanie spółki online stanowi dla Klienta dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy. Elektroniczna procedura zakładania spółek eliminuje bowiem szereg formalności.Zgłoszenie spółki do KRS poprzez złożenie stosownego wniosku do sądu rejestrowego również odbywa się online, co znacząco przyspiesza procedurę rejestracyjną.

Powołanie do życia spółki elektronicznej wymaga jedynie założenia konta w systemie S24 oraz posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego bądź profilu zaufanego ePUAP, którego utworzenie jest możliwe chociażby za pośrednictwem konta bankowego. Poza samym zawarciem umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umowy możliwe jest również dokonanie w analogicznej formie m.in. zmiany tej umowy, zmiany wspólników, jak i danych osób wchodzących w skład zarządu. Założenie spółki  i rejestracja spółki online to proces niezwykle prosty, który nie wymaga wielu czynności i który daje pewność szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Warto zatem rozważyć rejestrację spółki online i zaoszczędzić w ten sposób czas. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie zaledwie jednego dnia od daty jego wpływu. Jak widać, rejestracja firmy w Polsce niemusi być wcale długa i nieprzyjemna.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Nasza Kancelaria – Jaśkiewicz, Papierska Kancelaria Adwokacka spółka cywilna (dane:ul. Wyspiańskiego 11/3, Poznań, NIP:7792422386) świadczy usługi doradztwa w wypełnianiu formularzy i wniosków elektronicznych na rzecz przedsiębiorców zarówno z Poznania, jak i całej Polski. Tak więc, w przypadku, gdy rozważają Państwo założenie działalności w formie spółki jawnej, komandytowej lub spółki z o.o., zależy Państwu na czasie i jednocześnie szukają Państwo prostego rozwiązania, zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty oraz usług świadczonych przez naszą Kancelarię.

Zakładanie spółek i rejestracja spółek to jedna z naszych kluczowych specjalizacji. Proponujemy doradztwo prawne dopasowane do  potrzeb, na każdym etapie tworzenia dokumentów. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie działania Krajowego Rejestru Sądowego zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz & Papierska

Potrzebujesz porady od doświadczonego adwokata?

606-852-838