Rejestracja spółek online

Pomoc w zakładaniu spółek online


Zastanawiasz się nad założeniem spółki? Dobrze trafiłeś. Oferujemy doradztwo i pomoc prawną w rejestracji spółek prawa handlowego przez internet.

Standardowo założenie spółki prawa handlowego jest procesem wymagającym dopełnienia wielu niezbędnych, często skomplikowanych czynności, po podjęciu których możliwa jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy pamiętać, że działalność gospodarcza może być prowadzona przez spółkę dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wyjątek stanowi spółka kapitałowa w organizacji, która może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do tego rejestru.

Należy również mieć na uwadze, że na spółce ciąży obowiązek rejestracji spółki jako podatnika podatku VAT.

Rejestracja spółki Poznań


Nasza Kancelaria Prawna zapewnia kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółki online. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi doradztwa w wypełnianiu formularzy i wniosków elektronicznych na rzecz przedsiębiorców zarówno z Poznania, jak i ze wszystkich regionów Polski. Zatem jeśli rozważają Państwo założenie działalności w formie spółki jawnej, komandytowej spółki z o.o. lub innej, zależy Państwu na czasie i jednocześnie szukają Państwo prostego rozwiązania, zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty oraz usług świadczonych przez naszą Kancelarię.

Zakładanie spółek i rejestracja spółek to jedna z naszych kluczowych specjalizacji. Mamy w tym wieloletnie doświadczenie. Proponujemy doradztwo prawne dopasowane do  potrzeb, na każdym etapie tworzenia dokumentów. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie działania Krajowego Rejestru Sądowego zapraszamy do kontaktu.

Kompleksowa pomoc przy zakładaniu spółek

Usługa założenia spółki w trybie tradycyjnym obejmuje: 
1. spotkanie z Klientem, doradztwo w wyborze formy prawnej i omówienie szczegółów,
2. przygotowanie umowy spółki dopasowanej do potrzeb Klienta
3. przygotowanie dokumentacji rejestrowej,
4. przygotowanie pozostałych dokumentów założycielskich,
5. do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
6. monitorowanie procesu rejestracji,
7. rejestracja VAT,
8. kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakładania spółki,
Klient otrzymuje gotową spółkę już w kilka zwykle 3 dni. Konieczne jest dopełnienie jeszcze kilku formalności tj. rejestracja VAT oraz złożenie dokumentów rejestrowych do Urzędu Skarbowego (NIP-8)

Rejestracja spółki Poznań online


W celu pominięcia prowadzenia czasochłonnej i często wymagającej procedury rejestracji spółki w sposób tradycyjny możliwa jest rejestracja spółki on-line. W tym miejscu należy wskazać jednak, że nie każdą spółkę prawa handlowego można założyć online. W formie elektronicznej możliwe jest bowiem zakładanie i rejestracja kilku spółek, tj. spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa) oraz spółki kapitałowej, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowy spółek są zawierane przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawierając umowę spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy musimy wypełnić formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym i opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (tzw. zaawansowanym podpisem elektronicznym).

Co istotne, do zawarcia umowy spółki nie jest wymagana obecność notariusza celem sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie potrzebne dokumenty sporządzane są w formie elektronicznej, co stanowi niewątpliwe udogodnienie w zakładaniu działalności gospodarczej. Ponadto, zakładanie spółki online stanowi dla Klienta dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy. Elektroniczna procedura zakładania spółek eliminuje bowiem szereg formalności.Zgłoszenie spółki do KRS poprzez złożenie stosownego wniosku do sądu rejestrowego również odbywa się online, co znacząco przyspiesza procedurę rejestracyjną.

Powołanie do życia spółki elektronicznej wymaga jedynie założenia konta w systemie S24 oraz posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego bądź profilu zaufanego ePUAP, którego utworzenie jest możliwe, chociażby za pośrednictwem konta bankowego. Umowa spółki może zostać sporządzona z wykorzystaniem wzorca umowy. Możliwe jest również dokonanie w analogicznej formie m.in. zmiany tej umowy, zmiany wspólników, jak i danych osób wchodzących w skład zarządu. Założenie spółki  i rejestracja spółki online to proces niezwykle prosty, który nie wymaga wielu czynności i który daje pewność szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Warto zatem rozważyć rejestrację spółki online i zaoszczędzić w ten sposób czas. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie zaledwie jednego dnia od daty jego wpływu. Jak widać, rejestracja firmy w Polsce nie musi być wcale długa i nieprzyjemna.

Zakładanie spółek - Koszty


Rejestracja spółki pośrednictwem portalu S24, nie jest procesem czasochłonnym, dodatkowo koszty wynagrodzenia Kancelarii są niższe niż w przypadku zakładania spółki w tradycyjny sposób, u notariusza. Również opłata sądowa jest niższa o 250 złotych. Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł. Dodatkowo należy uiścić do Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5% wysokości kapitału zakładowego. Tradycyjnie podatek ten pobierany jest przez notariusza, jeśli zakładanie spółek ma miejsce online, należy zapłacić go bezpośrednio.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość