Wróć do pozostałych postów

Czy zachęcając kolegę do zmiany pracy można dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji?

W ostatnim czasie do naszej Kancelarii zgłosił się Klient (dla ułatwienia nazwijmy go „Tomkiem”), któremu były pracodawca (dla uproszczenia „Firma-1”) zarzucił dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji. W pisemnym wezwaniu twierdził, że Tomek nakłaniał swoich kolegów z pracy do rozwiązania umów o pracę z Firmą-1 i podjęcia współpracy z nowym pracodawcą/zleceniodawcą naszego Klienta.

Jak wyglądało to z perspektywy Klienta?

Po zakończeniu współpracy z Firmą-1 Tomek faktycznie rozmawiał z kolegami z biura o tym, dla jakiej firmy będzie pracował, na jakich warunkach, jakie benefity otrzyma itp. Efekt tych rozmów był taki, że spora część byłego zespołu Tomka również zdecydowała się na udział w rekrutacji prowadzonej przez nowego pracodawcę/zleceniodawcę naszego Klienta. Część z tych osób została zatrudniona.

Czy nasz Klient dopuścił się jakiegoś naruszenia?

Nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Na pierwszy rzut oka można by zatem powiedzieć, że Tomek dopuścił się zarzucanego mu naruszenia.

ALE! Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji znajduje zastosowanie wyłącznie między przedsiębiorcami. Zatem, gdyby naszego Klienta łączył z nowym pracodawcą/zleceniodawcą stosunek pracy, to jego czyn nie mógłby być zakwalifikowany właśnie jako czyn nieuczciwej konkurencji.

W okolicznościach niniejszej sprawy nasz Klient współpracował na zasadach B2B, a zatem sam był przedsiębiorcą i w konsekwencji jego działanie winno być przeanalizowane pod kątem ewentualnej możliwości dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. Niemniej rozstrzygnęliśmy, że do naruszenia nie doszło, gdyż:

  1. nasz Klient nie nakłaniał nikogo do rozwiązania umowy, a jedynie informował kolegów z pracy o swojej decyzji,
  2. celem naszego Klienta nie było osiągnięcie jakiejkolwiek korzyści dla siebie lub nowego pracodawcy/zleceniodawcy,
  3. celem naszego Klienta nie było szkodzenie byłemu pracodawcy.

Jakie roszczenia potencjalnie przysługują byłemu pracodawcy naszego Klienta?

W okolicznościach niniejszej sprawy Tomek współpracował na zasadach B2B, a zatem sam był przedsiębiorcą i w konsekwencji jego działanie winno być przeanalizowane pod kątem ewentualnej możliwości dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. Niemniej rozstrzygnęliśmy, że do naruszenia nie doszło, gdyż:

  1. zaniechania niedozwolonych działań,
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  4. naprawienia wyrządzonej szkody,
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Jak zakończyła się sprawa Naszego Klienta?

Okazało się, że pismo byłego pracodawcy naszego Klienta to był tylko tzw. „straszak”. Firma-1 nie podjęła żadnych dalszych działań, a sprawa nie trafiła do Sądu. Możemy zatem mówić o szczęśliwym zakończeniu. Niemniej w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji należy być szczególnie ostrożnym, bo chociaż udowodnienie dokonania takiego czynu nie jest łatwe, to czas i stres poświęcony na prowadzenie procesu sądowego lepiej spożytkować na rozwój firmy.

Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard
Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard
Wspólnik / Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomośćWarte przeczytania: