Upadłość konsumencka Poznań

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dzięki któremu osoba fizyczna znajdująca się w
trudnej sytuacji finansowej może przerwać niekończącą spiralę zadłużenia. Skuteczne
przeprowadzenie takiego postępowania pozwala osobom fizycznym uwolnić się od wymagalnych
zobowiązań pieniężnych i rozpocząć nowe życie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze oznacza jednak umorzenie zobowiązań dłużnika. Jest
to bowiem procedura skomplikowana i wieloetapowa, której końcowy rezultat zależy od bardzo
wielu czynników. Dla uzyskania zadowalającego wyniku konieczne jest przede wszystkim
odpowiednie przygotowanie wniosku upadłościowego. Prawidłowo opracowany wniosek pozwala na
uniknięcie niepotrzebnych problemów w toku sprawy o ogłoszenie upadłości i zwiększa szanse na
całkowite oddłużenie konsumenta.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach upadłościowych. Pomagamy
zgromadzić niezbędne dokumenty, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
reprezentujemy interesy naszych Klientów w toku prowadzonych postępowań.

Dlaczego warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 • Zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  powoduje, że komornik nie może dalej prowadzić egzekucji z majątku dłużnika, a wszystkie
  sprawy komornicze i postępowania sądowe ulegają zawieszeniu.
 • Zatrzymanie dalszego naliczania odsetek. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  przez Sąd przestają być naliczane odsetki od wymagalnych zobowiązań, a dotychczasowe
  zadłużenie nie wzrasta.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny. W przypadku, gdy w toku
  sprawy upadłościowej syndyk sprzeda zajmowany przez dłużnika lokal mieszkalny Sąd może
  wydzielić z uzyskanej w ten sposób kwoty środki na pokrycie czynszu najmu lokalu
  mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do 2 lat.
 • Wykreślenie wpisów z KRD. Po wykonaniu planu spłaty i umorzeniu niespłaconych
  zobowiązań możliwe jest usunięcie wszystkich wpisów dotyczących dłużnika zamieszczonych
  w KRD.
 • Niskie koszty sądowe. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to zaledwie
  30,- zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Posiadanie statusu konsumenta jest jednym z dwóch podstawowych wymogów, których spełnienie
pozwana na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Konsumentami są osoby
fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy również mogą skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej. W tym celu
powinni oni zakończyć prowadzenie działalności i wykreślić dotyczący jej wpis z CEiDG.

Drugim wymogiem, który musi zostać spełniony przy składaniu wniosku jest istnienie stanu
niewypłacalności. Ze stanem tym mamy do czynienia wówczas, gdy konsument nie jest w stanie
opłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

Co możemy Tobie zaoferować?

 • Kompleksową analizę sytuacji finansowej dłużnika.
  Doświadczony prawnik z zespołu naszej Kancelarii zapozna się z Twoją sytuacją finansową i
  pomoże Ci zgromadzić dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o ogłoszenie
  upadłości konsumenckiej. Po przeprowadzonej analizie przedstawimy Tobie szacunkową
  wycenę naszych usług.
 • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  Nasz zespół ustali wysokość wierzytelności każdego wierzyciela, przygotuje zestawienie
  majątku i sporządzi spis wierzytelności spornych. Opracujemy także odpowiednią
  argumentację przemawiającą za uwzględnieniem wniosku o Twoją upadłość konsumencką.
 • Wsparcie prawne w toku postępowania upadłościowego.
  Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości sprawy i pomożemy nawiązać współpracę z syndykiem.
  Będziemy z Tobą od początku drogi aż do „nowego startu”.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość