Wróć do pozostałych postów

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej marki?

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej  marki?

Wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, w sklepach dyskontowych towary oznaczone własnymi „markami” nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej wartości obrotów. Ustanowione przez ustawodawcę ograniczenie sprzedaży towarów wprowadzanych do obrotu pod własnym znakiem towarowym właściciela dużego sklepu ma na celu ochronę dostawców towarów, którymi najczęściej są mali lub średni przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy dostarczają na zamówienie sieci dyskontowych towary opatrzone marką tej sieci, pozostają bowiem w praktyce dla konsumenta anonimowymi podmiotami, co utrudnia w dużej mierze marketing ich własnego przedsiębiorstwa i w konsekwencji dotarcie z własną marką do klienta docelowego, czyli konsumenta. Dostawcy, o których mowa powyżej, są zazwyczaj uzależnieni gospodarczo od sieci dyskontowych, które dysponują lepszym zapleczem handlowym, co sprawia, że dostawcy ci funkcjonują bardzo często na granicy opłacalności.

Kontakt: adw. Justyna Papierska, j.papierska@jp-adwokaci.pl, +48 509 582 789

Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827; dalej: „Ustawa”), która wprowadza zmiany w dotychczasowej regulacji dotyczącej praw konsumentów. Zmiany powodują konieczność dostosowania prowadzonej przez przedsiębiorców działalności do standardów określonych w Ustawie. Dotyczy to relacji z konsumentami (B2C).
Przeczytaj całość

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej marki?

Wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, w sklepach dyskontowych towary oznaczone własnymi „markami” nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej wartości obrotów.
Przeczytaj całość