Prawo rodzinne

Kontakt

60-749 Poznań
ul. Wyspiańskiego 11/3
+48 61 221 63 59
biuro@jp-adwokaci.pl

Prawo rodzinne adwokat Poznań


Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki rodzinne: majątkowe i niemajątkowe. Źródłem prawa rodzinnego jest nie tylko Kodeks rodzinny i opiekuńczy, lecz także kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Nasz Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych: rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem. Zakres usług obejmuje porady, opinie prawne, sporządzanie pism oraz reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania, od rozmów przedsądowych po postępowania przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

Każdy dobry adwokat z miasta Poznań, dla którego  prawo rodzinne jest specjalizacją prowadzi sprawy o separację oraz o rozwód, które zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są efektem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także sprawy cywilne będące następstwem powyższych spraw np. sprawy o podział majątku, o alimenty, władzę rodzicielską, czyli ustanowienie opieki nad dziećmi.

Potrzebujesz indywidualnego porozumienia rodzicielskiego?


Dzięki wypełnieniu prostego formularza prawnicy Kancelarii przygotują dla Ciebie indywidualne porozumienie rodzicielskie, które w szybki i prosty sposób ureguluje Twoją sytuację rodzinną, a przede wszystkim ułatwi cały proces rozwodowy w sądzie. W porozumieniu rodzicielskim istotne jest ustalenie władzy rodzicielskiej, sposobu oraz harmonogramu kontaktów z dzieckiem, czy też wysokości alimentów.

W ciągu kilkunastu minut otrzymasz maila z informacjami.
Coś poszło nie tak, spróbuj jeszcze raz.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne zwykle wiążą się z silnymi emocjami i brakiem porozumienia małżonków, co niewątpliwie ma wpływ na dzieci. Z tego względu, wymagają one od adwokatów i radców prawnych wyczucia, dyskrecji. Adwokaci naszej Kancelarii zapewniają pełne zaangażowanie w sprawę i indywidualne podejście, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z okolicznościami konkretnego przypadku i właściwe podejmowanie czynności procesowych.

Jesteśmy świadomi tego, że sprawy związane z prawem rodzinnym, z uwagi na szczególną specyfikę i dynamikę, wymagają stałego kontaktu adwokata z Klientem. Sprawami rodzinnymi zajmujemy się w sposób dyskretny i rzetelny mając zawsze na uwadze najlepszy interes Klienta. Znajomość prawa rodzinnego i wieloletnie doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w postępowaniach sądowych pozwala nam niejednokrotnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia spraw rodzinnych przed rozpoczęciem postępowania jak i przed sądami powszechnymi. Reprezentujemy klientów także podczas negocjacji i mediacji. Prawo rodzinnego to jedna z głównych dziedzin, w których się specjalizujemy, jednak zapewniamy wsparcie także w innych sprawach cywilnych.

Nasz proces działania

1. Weryfikacja dokumentacji

2. Identyfikowanie problemu

3. Analiza problemu

adwokat poznań

4. Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Zakres usług adwokackich z zakresu prawa rodzinnego

Rozwód i separacja

Reprezentujemy Klientów przed sądami. Prawo rodzinne zawiera w sobie, m.in. rozwody Poznań. Nasz prawnik - adwokat prowadzący sprawy rozwodowe zadba o uregulowanie wszystkich spraw związanych z rozwodem i separacją. Przygotuje pozew o rozwód i inne niezbędne dokumenty. Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • rozwód bez orzekania o winie,

 • rozwody z orzekaniem o winie małżonka,

 • unieważnienie małżeństwa

 • rozwód z obcokrajowcem,

 • separacja,

 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

Alimenty


Jako adwokaci prowadzimy sprawy sądowe, wspieramy interesantów w sprawach rodzinnych o alimenty. Reprezentujemy klientów, którzy dochodzą alimentów, jak i pozwanych o ich zapłatę. Obowiązek zapłaty świadczeń alimentacyjnych może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Zakres prowadzonych spraw:

 • alimenty na dzieci małoletnie i uczące się,

 • alimenty na rzecz krewnego,na rzecz dziecka,

 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,

 • zaspokojenie potrzeb rodziny,

 • zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,

 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,

 • zwrot niesłusznie płaconych alimentów,

 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów.

Sprawy majątkowe


Zapewniamy także pomoc adwokata w sprawach majątkowych małżonków. W trakcie trwania małżeństwa lub przed wstąpieniem w związek małżeński doradzamy przy wyborze odpowiadającego sytuacji życiowej majątkowego ustroju małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie ograniczenie wspólności majątkowej).

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego będące konsekwencją rozwodu lub separacji albo zakończenia związku nieformalnego (konkubinatu), np. o podział majątku wspólnego małżonków, o rozliczenie konkubinatu. Zakres usług prawnych naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu obejmuje:

 • majątkowe umowy małżeńskie (intercyza), ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka, ustanowienie wspólności majątkowej, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie umowy majątkowej małżeńskiej za nieważną

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez sąd

 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,

 • podział majątku wspólnego małżonków,

 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,

 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,

 • rozliczenie konkubinatu,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem


Obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka, zapewnienie opieki, reprezentowanie go i zarządzanie jego majątkiem. Jednak w niektórych przypadkach władza rodzicielska, sprawowanie opieki oraz kontakty z dzieckiem zostają ograniczone lub zawieszone lub wymagają interwencji ze strony sądu lub innych organów państwowych. Usługi oferowane przez kancelarię:

 • przyznanie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,

 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,

 • nieprzestrzeganie przez rodzica ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem,

 • porozumienia wychowawcze,

 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,

 • ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,

 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dziećmi,

 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej,

 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,

 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie macierzyństwa,

 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,

 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,

 • uznanie dziecka,

 • przysposobienie dziecka,

 • wyjazd dziecka za granicę na pobyt czasowy i stały,

 • uprowadzenie dziecka za granicę.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika, adwokata z Poznania i profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią – Umów się na spotkanie z adwokatem w biurze przy ul. Wyspiańskiego 11/3 w Poznaniu.

Potrzebujesz pomocy prawnej doświadczonego adwokata?

+48 61 221 63 59

Wyślij wiadomość